Posters

Posterutställning och muntlig presentation av inskickade abstract

Vi vill veta vilken forskning och vilka utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs inom klinisk kemi i Sverige!

Vi välkomnar postrar utifrån alla tänkbara aspekter av klinisk kemi och även laboratoriemedicin. För att skapa ett bra kontaktnät uppmanar vi till att presentera metodvalideringar och större verifieringar. Höstmöte i klinisk kemi utgör dessutom ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i specialistutbildningen.

Av de inskickade abstracten kommer fyra stycken väljas ut för muntlig presentation under en session i det vetenskapliga programmet. Meddela därför om du kan tänka dig att presentera ditt arbete muntligt när du skickar in ditt abstract.

Skicka in abstract

Alla som har anknytning till klinisk kemi är välkomna att skicka in abstract. Det förutsätts att inskickande författare/huvudförfattaren deltar och presenterar sin poster vid mötets gemensamma postersession onsdagen den 21 september 2022. Posters kommer att sitta uppe under hela konferensen.

Abstract ska vara max 300 ord och skickas till: abstrakt.kliniskkemi.2022@rjl.se

Sista dagen för att skicka in ditt abstract är 13 september 2022.

Abstract kommer att bedömas av representanter från organiserande föreningars styrelser.

Abstract och poster bör i första hand vara på svenska även om engelska accepteras.

Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor!