PROGRAM

Programmet uppdateras löpande.

Programöversikt

Tisdag 20 sept.

 • Sal Hammarskjöld
 • Från 10.30
  Registrering

 • 12.00-13.00
  Lunch i Restaurang Black & White, kaffe på maten i utställningen
 • 13.00-13.15
  Invigning
  I. Zelvyte, överläkare, medicinsk chef, Klinisk Kemi, Region Jönköpings län
 • 13.15-15.00
  Laboratorie – integration vägen till den bästa diagnostiken
  Mer info
  M. Edblom ,
  A. Jonsson Henningsson,
  U. Österstad,
  G. Henriks
 • 15.00-15.30
  Fika i utställningen

  Speakers Corner i Café Nord
  Siemens Healthineers: Rättvisa åt alla – låt mindre länssjukhus åtnjuta mer automation!
  Diasorin: Nästa generations test för att differentiera mellan bakteriella och virala infektioner
  Sero AS: Hur väljer man det bästa QC-materialet – SERO AS hjälper till med 60 års erfarenhet

 • 15.30-17.00
  Lärdomar från covid-19 pandemin
  Mer info
  T. Ozben,
  K. Taxbro,
  J. Huynh
 • 17.00 –
  Cocktailparty i utställningen

Programöversikt

Onsdag 21 sept.

 • Sal 17 -Frukostseminarium – Vingmed
 • 7.45-8.30

  Identifying sepsis up to 72 h earlier with a point of care solution
  -Introducing pancreatic stone protein – a new marker for sepsis

  Föreläsare:
  C.Cateau, PharmD, Medical Affairs Manager, Abionic
  Dr F. Ventura, MD, MBA, Intensive Care Physician, Chief Medical Officer of Abionic

 • Sal Rydberg
 • 8.30-9.30
  Charmen med tarmen
  Mer info
  M. Rejler

 • Sal Konferensrum 11
 • 8.30-9.45
  Droganalysverksamhet i en mellanstor region – möjligheter och utmaningar
  Mer info
  A-L. Lindström,
  B. Monwell,
  C. Birath-Karlsson

09.30/09.45-10.15
Fika i utställningen

Speakers Corner i Café Nord
Mediq: Mediq Sverige AB – Vi kan labbdiagnostik
Sysmex Nordic: Optimerat arbetsflöde genom integrerad HbA1c-analys

 • Sal Rydberg
 • 10.15-11.15
  Muntliga presentationer av inskickade abstract

  Mer info
  J. Keisu,
  N. Rollborn,
  M. Clarin

 • Sal Konferensrum 11
 • 10.15-11.15
  Ledarskap på laboratoriet
  Mer info
  A. Matussek,
  H. Odén Poulsen,
  H. Sténhoff

11.15-11.30
Posterutställning och bensträckare

 • Sal Rydberg
 • 11.30-12.00
  Guldsponsor
  Siemens-Healthineers
  Högkänslig troponin-metod och patientnära analys; a match made in heaven?
  Mer info
 • Sal Konferensrum 11
 • 11.30-12.00
  Guldsponsor
  BD
  Preanalytisk kontroll från provtagning till analys.
  Mer info

12.00-13.00
Lunch i Restaurang Black & White, kaffe på maten i utställningen

 • Sal Rydberg
 • 13.00-14.15
  Bara ett litet stick – eller?
  Mer info
  Å. Norlin,
  E. Wramhult,
  M. Larsson Selldén,
  C. Dahlström,
  K. och M. Althén,
  M. Quttineh
 • Sal Konferensrum 11
 • 13.00-14.15
  Värdeskapande diagnostik.
  Mer info
  V. Hanson,
  F. von Wowern,
  J. Ryberg,
  I. Zelvyte

14.15-14.30
Posterutställning och bensträckare

 • Sal Rydberg
 • 14.30-15.45
  En KLL-patients resa genom laboratoriet – från symptom till behandling
  Mer info
  E. Kisch,
  E. Vigren,
  R. Mörhed,
  A. Olsson

 • Sal Konferensrum 11
 • 14.30-15.30
  Hur arbetar Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län och Biomedicinska analytikerprogrammet, Jönköping University för ett fungerande samarbete.
  Mer info
  S. Kronberg,
  M. Skarstedt
  Sessionen samarrangeras av Jönköpings University och laboratoriemedicin

15.30/15.45-16.00
Fika i utställningen

 • Sal Rydberg
 • 16.00-17.00
  Biobankning
  Mer info
  E. Norén,
  C.Hildesjö

 • Sal Konferensrum 11
 • 16.00-17.00
  Kvalitet på laboratoriet
  Mer info
  A. Pohanka
  Sessionen arrangeras av SSKF

 • Sal Konferensrum 11
 • 17.10- 18.10
  SFKK, årsmöte

18.30 –
Galamiddag

Programöversikt

Torsdag 22 sept.

 • Sal 17 -Frukostseminarium – Vingmed
 • 7.45-8.30

  Improving patient safety and work flow in blood gas analysis

  Föreläsare:
  S. Haern, Vingmed
  P. Rao, Werfen

 • Sal Rydberg
 • 8.30-9.45
  Laboratoriemedicin – en naturlig samarbetspartner inom vården.
  Mer info
  A-L. Lindström,
  L. Svensson,
  K. Olofsson,
  F. Ingemansson
 • Sal Konferensrum 11
 • 8.30-9.45
  Från karriärsteget till specialistutbildning
  M. Quttineh
  Sessionen arrangeras av IBL

09.45-10.15
Fika i utställningen

Speakers Corner i Café Nord
Hamilton: Den nya stjärnan på labbet
Thermo Fisher: Ode till Sjukhuslaboratoriet – hjärtat av sjuk- och hälsovård
Sarstedt: Tempus nu även för rörtransport inom laboratoriet

 • Sal Rydberg
 • 10.15-11.15
  Framtidens diagnostik eller framtid med diagnostiken
  Mer info
  K. Mattsson,
  M. Ekholm,
  K. Bergman

 • Sal Konferensrum 11
 • 10.15-11.15
  SFKK symposium
  Postanalys.
  Mer info
  J. Sandstedt,
  P, Bjellerup,
  J. Dillner,
  T. Tallheden

11.15-11.30
Posterutställning och bensträckare

 • Sal Rydberg
 • 11.30-12.00
  Guldsponsor
  Roche
  Biomarkörer i likvor och blod vid Alzheimer: användning i klinisk diagnostik och för riskprediktion.
  Mer info
 • Sal Konferensrum 11
 • 11.30-12.00
  Guldsponsor
  Abbot
  Nya generationens automationslösning – med focus att skapa en problemfri och harmonisk arbetsmiljö
  Mer info

12.00-13.00
Take-away-lunch

13.15-14.15
FULLBOKAT!
Studiebesök på laboratoriet
Länssjukhuset Ryhov