Detaljerat program

Tisdag 20 sept.

Laboratorieintegration – vägen till den bästa diagnostiken

Sal Hammarskjöld

13.15-15.00 Tisdag 20 sept.

En session som handlar om hur klinisk kemi tillsammans med andra laboratoriediscipliner möter Esthers behov nu och i framtiden.

Moderator: Inga Zelvyte
Föreläsare:
Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Qulturum, RJL.
Mikael Edblom, sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län.
Anna J Henningsson, Docent, överläkare, medicinsk chef, Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län
Ulf Österstad, läkare och verksamhetschef för Bra Liv nära, RJL.

Lärdomar från covid-19 pandemin

Sal Hammarskjöld

15.30-17.00 Tisdag 20 sept.

Vi välkomnar Prof. Tomris Ozben president av Europeisk Förening för Laboratoriemedicin (EFLM) som ger en överblick av pandemi i europeisk kontext. Efter följer fascinerande presentationer av regionens erfarenheter, lärdomar och nya kunskaper.

Moderator: Inga. Zelvyte
Föreläsare:
Tomris Ozben, president av Europeisk förening för klinisk kemi (EFLM)
Knut Taxbro, överläkare Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping,
Jenny Huynh, AT- läkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Onsdag 21 sept.

Charmen med tarmen

Sal Rydberg

8.30-9.30 Onsdag 21 sept.

Kan man slippa tanken på en toalett? Följ med på en vandring i magtarmkanalens sjukdomar, diagnostik och utvecklingen av personalized medicine inom inflammatorisk tarmsjukdom.

Moderator: Tanja Wijkmark

Föreläsare: Föreläsare: Martin Rejler, MD PhD Överläkare medicin- och geriatrikkliniken, Region Jönköpings län
Adj lektor vid Jönköping Academy , Jönköping University
Scientific Coordinator Nordtreat, Örebro University

Droganalysverksamet i en mellanstor region – möjligheter och utmaningar

Sal Konferensrum 11

8.30-9.45 Onsdag 21 sept.

Droganalyser på laboratoriet i Jönköping och hur verksamheten utvecklats genom åren. Samverkan och vårdperspektiv tillsammans med kurator från Beroendemottagningen. Representant från rättskemiska laboratoriet i Linköping berättar om sin analysverksamhet.

Moderator: Linda Svensson , instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköpings län
Föreläsare:
Anna-Lena Lindström, instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköpings län
Bodil Monwell, kurator Beroendemottagningen Region Jönköpings län
Carolina Birath-Karlsson och Malin Kothéus, RMV, Linköping

Muntliga föredrag av utvalda inskickade abstrakt

Sal Rydberg

10.15-11.15 Onsdag 21 sept.

1. Kollaborativa robotar som verktyg inom preanalytisk provhantering. Jesper Keisu, Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Diagnostik Karolinska, Klinisk kemi
2. Accuracy of determination of free light chains (Kappa and Lambda) in plasma and serum by Swedish laboratories as monitored by external quality assessment. Niclas Rollborn, Department of Medical Sciences, Clinical Chemistry, Uppsala University, Uppsala, Sweden
3. Detektion av subaraknoidalblödning med spektrofotometri av cerebrospinalvätska – jämförelse av två metoder. Marcus Clarin, Clinical Chemistry and Transfusion Medicine, Växjö Central Hospital, Växjö, Sweden

Moderator: Inga Zelvyte, Region Jönköpings län

Ledarskap på laboratoriet

Sal Konferensrum 11

10.15-11.15 Onsdag 21 sept.

Varför vill jag vara chef? Varför vill jag vara chef i hälso- och sjukvård? Varför behövs det bra chefer på laboratoriet?
Ett pass för inspiration till dig som är dagens och morgondagens chef!

Moderator: Viktoria Markusson, verksamhetsutvecklare, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län
Föreläsare:
Andreas Matussek, Professor, klinikchef, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Norge
Hanna Odén Poulsen, Verksamhetschef, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län
Helene Sténhoff, biträdande områdeschef Område 4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ansvarig för Regional laboratoriemedicin Västra Götalandsregionen, Ordförande inköpsstyrgrupp laboratoriemedicin Västra Götalandsregionen

Bara ett litet stick – eller?

Sal Rydberg

13.00-14.15 Onsdag 21 sept.

Man kan kanske tycka att det är väl ingenting att ta ett litet blodprov; men för många, både barn och vuxna, är det förknippat med stor ångest och obehag. För att vi inom vården ska kunna ge så bra vård som möjligt och bemöta på bästa sätt är det viktigt att förstå dessa patienter och ta deras åsikter och känslor på allvar.

Moderator: Therese Salo Ek, leg. biomedicinsk analytiker, Laboratoriet VC Bra Liv
Föreläsare:
Åsa Norlin, leg. specialistsjuksköterska barn, BUMM Norr, Region Jönköpings län
Elisabeth Wramhult, BUMM Norr, Region Jönköpings län
Maria Larsson Selldén, specialpedagog, Habiliteringscentrum Eksjö, RJL
Carolin Dahlström, Leg. psykolog, Habiliteringscentrum Jönköping, RJL
Karin och Moe Althén. (patienter, mor och son)
Maysae Quttineh, områdeschef primärvård, laboratoriemedicin, Region Jönköpings län

Värdeskapande diagnostik.

Sal Konferensrum 11

13.00-14.15 Onsdag 21 sept.

Att göra eller inte göra – det är frågan. Hur arbetar vi med användning av undersökningar på laboratoriet, i vården och vilken nytta patienten har av det.

Moderator: Inga Zelvyte
Föreläsare
Veronica Hanson, biomedicinsk analytiker, verksamhetsutvecklare , Urologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Inga Zelvyte, överläkare , Klinisk kemi, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län.
Inga Zelvyte, överläkare, Klinisk kemi, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län.
Fredrik von Wowern, sektionschef och specialistläkare i internmedicin, Skånes universitetssjukhus.
Jonas Ryberg, journalist, reporter på Råd&Rön.

En KLL-patients resa genom laboratoriet – från symptom till behandling

Sal Rydberg

14.30-15.45 Onsdag 21 sept.

Presentation av instrument och processer inom hematologin på primärvårds- och sjukhuslaboratorier i Region Jönköpings län. Vi går igenom skattegram, regelverk, maskinell och mikroskopisk diff med fokus på KLL-patienten. Presentation av symtom, diagnostik och behandling av KLL.

Moderator: Malin Söderlund, ST-läkare klinisk kemi, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län
Föreläsare:
Emelie Kisch, biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län,
Erika Vigren, biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län,
Rosita Mörhed, biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län
Ann-Christin Olsson, överläkare medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län.

Hur arbetar Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län och Biomedicinska analytikerprogrammet, Jönköping University för ett fungerande samarbete

Sal Konferensrum 11

14.30-15.30 Onsdag 21 sept.

Våren 2021 utsågs Region Jönköpings län till Sveriges bästa VFU genom en enkät utförd av vårdförbundet. Biomedicinska analytikerprogrammet på Jönköping University har ett nära samarbete med Region Jönköpings län. Samarbetet består bland annat av VFU-råd, handledarträffar och workshops med studenterna. Peer learning och individuell lärandeplan är några av de verktyg som förbättrar handledningen för studenterna. Sessionen samarrangeras av Jönköpings University och laboratoriemedicin

Moderator: Bengt-Åke Andersson
Föreläsare:
Stina Kronberg, VFU-samordnare och programansvarig Biomedicinska analytikerprogrammet, Hälsohögskolan, Jönköping
Marita Skarstedt, VFU-ansvarig, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län

Biobankning

Sal Rydberg

16.00-17.00 Onsdag 21 sept.

Föreläsningen kommer att belysa biobankens styrkor och utmaningar på såväl nationell som lokal nivå. De kommer att börja i det stora (Biobank Sverige) och koka ner det till det lilla (Biobank Jönköping).

Moderator: Ewa Grönvall
Föreläsare:
Camilla Hildesjö, RBC-chef sydöstra sjukvårdsregionen
Elisabeth Norén, biobanksansvarig Region Jönköpings län och nationell projektkoordinator Biobank Sverige

Kvalitet på laboratoriet

Sal Konferensrum 11

16.00-17.00 Onsdag 21 sept.

QA-moment på LC-MS på Klin farm vid Karolinska

Moderator: Mats Ohlson, ordförande SSKF
Anton Pohanka, PhD, sektionschef bioanalyser, klinisk farmakologi, Medicinsk Diagnostik Karolinska
Sessionen arrangeras av SSKF

Torsdag 22 sept.

Laboratoriemedicin – en naturlig samarbetspartner inom vården.

Sal Rydberg

8.30-9.45 Torsdag 22 sept.

Patientnära teamet berättar om sitt arbete i Region Jönköpings län och samarbetet med vården kring Särskild infektionsmottagning (SIMP) under pandemin. Föreläsning om regional rekommendation av Bilirubinanalys med blodgasmetod vid uppföljning av ikterus hos nyfödda.

Moderator: Linda Svensson, instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköpings län
Föreläsare:
Linda Svensson, instruktör, Laboratoriemedicin Region Jönköpings län
Anna-Lena Lindström, instruktör, Laboratoriemedicin Region Jönköpings län
Fredrik Ingemansson, överläkare Barnkliniken Region Jönköpings län
Karin Olofsson, instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköpings län

Framtidens diagnostik eller framtid med diagnostiken

Sal Rydberg

10.15-11.15 Torsdag 22 sept.

Vätskebiopsier söker plats på kliniskt laboratorium. Fokus på cancerdiagnostik och precisionsmedicin.

Kommer ny teknik kunna detektera cancer tidigt i ett enkelt blodprov? Hur påverkas vården när diagnostiken skräddarsys efter patientens genprofil?

Moderator: Annika Bergman, områdeschef Molekylärbiologi, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län, PhD Klinisk Genetik
Föreläsare:
Maria Ekholm, överläkare, med dr Onkologikliniken, Jönköpings län
Karin Mattsson forskningschef, Elypta
Karl Bergman, CEO, Elypta

SFKK symposium Postanalys.

Sal Konferensrum 11

10.15-11.15 Torsdag 22 sept.

Tankar inför införandet av ett nytt LIS – och utformning av labsvar i digitalt journalsystem.

Moderatorer: Mats Ohlson, ordförande SFKK
Inga Zelvyte, viceordförande, SFKK
Tankar inför införandet av ett nytt LIS – och utformning av labsvar i digitalt journalsystem. Tommi Tallheden, Joakim Sandstedt, VGR.
Krav från ISO 15189:12 på en laboratoriets postanalytiska process. Per Bjellerup, Västmanland.
Postanalys ur ett klinikers perspektiv. Joakim Dillner, Karolinska US.