Detaljerat program

Tisdag 20 sept.

Laboratorieintegration – vägen till den bästa diagnostiken

Sal Hammarskjöld

13.15-15.00 Tisdag 20 sept.

En session som handlar om hur klinisk kemi tillsammans med andra laboratoriediscipliner möter Esthers behov nu och i framtiden.

Moderator: Inga Zelvyte
Föreläsare:
Mikael Edblom, sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län.
Anna J Henningsson, Docent, överläkare, medicinsk chef, Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län

Lärdomar från covid-19 pandemin

Sal Hammarskjöld

15.30-17.00 Tisdag 20 sept.

Vi välkomnar Prof. Tomris Ozben president av Europeisk Förening för Laboratoriemedicin (EFLM) som ger en överblick av pandemi i europeisk kontext. Efter följer fascinerande presentationer av regionens erfarenheter, lärdomar och nya kunskaper.

Moderator: Inga. Zelvyte
Föreläsare:
Tomris Ozben, president av Europeisk förening för klinisk kemi ( EFLM)
Fredrik Hammarskjöld, överläkare, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Knut Taxbro, överläkare Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping,
Jenny Huynh, AT- läkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Onsdag 21 sept.

Charmen med tarmen

Sal Rydberg

8.30-9.30 Onsdag 21 sept.

Can a protein signature help clinicians treat patients with IBD in a personalized approach?

Moderator: T. Wijkmark

Föreläsare: M. Rejler

Droganalysverksamet i en mellanstor region – möjligheter och utmaningar

Sal Konferensrum

8.30-9.45 Onsdag 21 sept.

Droganalyser på laboratoriet i Jönköping och hur verksamheten utvecklats genom åren. Samverkan och vårdperspektiv tillsammans med kurator från Beroendemottagningen. Representant från rättskemiska laboratoriet i Linköping berättar om sin analysverksamhet.

Moderator: Linda Svensson , instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköping
Föreläsare:
Anna-Lena Lindström, instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköping
Bodil Monwell, kurator Beroendemottagningen Region Jönköping
Carolina Birath-Karlsson och Malin Kothéus, RMV, Linköping

Ledarskap på laboratoriet

Sal Konferensrum

10.15-11.15 Onsdag 21 sept.

Varför vill jag vara chef? Varför vill jag vara chef i hälso- och sjukvård? Varför behövs det bra chefer på laboratoriet?
Ett pass för inspiration till dig som är dagens och morgondagens chef!

Moderator: Viktoria Markusson, verksamhetsutvecklare, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län
Föreläsare:
Andreas Matussek, Professor, klinikchef, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Norge
Hanna Odén Poulsen, Verksamhetschef, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län
Helene Sténoff, biträdande områdeschef Område 4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ansvarig för Regional laboratoriemedicin Västra Götalandsregionen, Ordförande inköpsstyrgrupp laboratoriemedicin Västra Götalandsregionen

Bara ett litet stick – eller?

Sal Rydberg

13.00-14.15 Onsdag 21 sept.

Man kan kanske tycka att det är väl ingenting att ta ett litet blodprov; men för många, både barn och vuxna, är det förknippat med stor ångest och obehag. För att vi inom vården ska kunna ge så bra vård som möjligt och bemöta på bästa sätt är det viktigt att förstå dessa patienter och ta deras åsikter och känslor på allvar.

Moderator: T. Salo Ek

Föreläsare: Åsa Norlin, Maria Larsson Selldén, Carolin Dahlström, Karin och Moe Althén

Värdeskapande diagnostik.

Sal Konferensrum

13.00-14.15 Onsdag 21 sept.

Att göra eller inte göra – det är frågan. Hur arbetar vi med användning av undersökningar på laboratoriet, i vården och vilken nytta patienten har av det.

Moderator: Inga Zelvyte
Föreläsare
Veronica Hanson, biomedicinsk analytiker, verksamhetsutvecklare , Urologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Inga Zelvyte, överläkare , Klinisk kemi, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län.
Fredrik von Wowern, sektionschef och specialistläkare i internmedicin, Skånes universitetssjukhus.
Jonas Ryberg, journalist, reporter på Råd&Rön.

En KLL-patients resa genom laboratoriet – från symptom till behandling

Sal Rydberg

14.30-15.45 Onsdag 21 sept.

Presentation av instrument och processer inom hematologin på primärvårds- och sjukhuslaboratorier i Region Jönköpings län. Vi går igenom skattegram, regelverk, maskinell och mikroskopisk diff med fokus på KLL-patienten. Presentation av symtom, diagnostik och behandling av KLL.

Moderator: Malin Söderlund, ST-läkare klinisk kemi RJL
Föreläsare:
Emelie Kisch, biomedicinsk analytiker, metodansvarig hematologi primärvårdslab Jönköping väst
Erika Vigren, biomedicinsk analytiker, metodspecialist hematologilab Eksjö
Rosita Mörhed, biomedicinsk analytiker, metodspecialist hematologilab Värnamo

Hur arbetar Laboratoriemedicin, Region Jönköping och Biomedicinska analytikerprogrammet, Jönköping University för ett fungerande samarbete

Sal Konferensrum

14.30-15.30 Onsdag 21 sept.

Våren 2021 utsågs Region Jönköping till Sveriges bästa VFU genom en enkät utförd av vårdförbundet. Biomedicinska analytikerprogrammet på Jönköping University har ett nära samarbete med Region Jönköping. Samarbetet består bland annat av VFU-råd, handledarträffar och workshops med studenterna. Peer learning och individuell lärandeplan är några av de verktyg som förbättrar handledningen för studenterna. Sessionen samarrangeras av Jönköpings University och laboratoriemedicin

Moderator: Bengt-Åke Andersson
Föreläsare:
Stina Kronberg, VFU-samordnare och programansvarig Biomedicinska analytikerprogrammet, Hälsohögskolan, Jönköping
Marita Skarstedt, VFU-ansvarig, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län

Biobankning

Sal Konferensrum

16.00-17.00 Onsdag 21 sept.

Föreläsningen kommer att belysa biobankens styrkor och utmaningar på såväl nationell som lokal nivå. De kommer att börja i det stora (Biobank Sverige) och koka ner det till det lilla (Biobank Jönköping).

Moderator: Ewa Grönvall
Föreläsare:
Camilla Hildesjö, RBC-chef sydöstra sjukvårdsregionen
Elisabeth Norén, biobanksansvarig Region Jönköpings län och nationell projektkoordinator Biobank Sverige

Torsdag 22 sept.

Laboratoriemedicin – en naturlig samarbetspartner inom vården.

Sal Rydberg

8.30-9.45 Torsdag 22 sept.

Patientnära teamet berättar om sitt arbete i Region Jönköping och samarbetet med vården kring Särskild infektionsmottagning (SIMP) under pandemin. Föreläsning om regional rekommendation av Bilirubinanalys med blodgasmetod vid uppföljning av ikterus hos nyfödda.

Moderator: Linda Svensson, instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköping
Föreläsare:
Linda Svensson,
Anna-Lena Lindström, instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköping
Fredrik Ingemansson, överläkare Barnkliniken Region Jönköping
Karin Olofsson, instruktör Laboratoriemedicin Region Jönköping

Framtidens diagnostik eller framtid med diagnostiken

Sal Rydberg

10.15-11.15 Torsdag 22 sept.

Vätskebiopsier söker plats på kliniskt laboratorium. Fokus på cancerdiagnostik och precisionsmedicin.

Kommer ny teknik kunna detektera cancer tidigt i ett enkelt blodprov? Hur påverkas vården när diagnostiken skräddarsys efter patientens genprofil?

Moderator: Annika Bergman, områdeschef Molekylärbiologi, PhD Klinisk Genetik
Föreläsare:
Maria Ekholm, överläkare, med dr Onkologikliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Karin Mattsson forskningschef, Karl Bergman, CEO, Elypta