Guldsponsorerna sessioner

Onsdag 21 sept.

Siemens-Healthineers

Sal Rydberg

11.30-12.00 Onsdag 21 sept.

Högkänslig troponin-metod och patientnära analys; a match made in heaven?

Av alla patienter som söker akut vård utgör patienter med bröstsmärta den näst största gruppen. Majoriteten av dessa patienter har inte drabbats av hjärtinfarkt och de har inte heller någon underliggande hjärtsjukdom. En snabb beslutsgång där lågriskpatienter kan selekteras från de som har ett akut koronartsyndrom kan få en stor inverkan, inte bara för den oroliga patienten utan också för att minska belastningen på akutmottagningen. Högkänslig troponin spelar en viktig roll vid diagnos av hjärtinfarkt. Nyligen har en patientnära plattform som ger resultat för högkänslig troponin på bara 8 minuter blivit tillgänglig. I detta föredrag utreds den analytiska och kliniska prestandan för högkänslig troponin på Siemens Healthineers instrument, Atellica VTLi, och det diskuteras hur en patientnära analys med högkänslig troponin kan förkorta beslutstider vid misstänkt hjärtinfarkt.

Kontaktperson: Sara Norborg & Gwen Gilderson

Föredragshållare: Ola Hammarsten, Professor/Överläkare Laboratoriemedicin, Göteborgs Universitet

Moderator: Gwen Gilderson, Marknadschef, Siemens Healthineers

Onsdag 21 sept.

BD

Konferensrum

11.30-12.00 Onsdag 21 sept.

Preanalytisk kontroll från provtagning till analys.

Föreläsningen kommer att beskriva BDs nya produkt BD WiderlabTM; en lösning för övervakning av tid och temperatur under provtransporten för en säker och effektiv övervakning av den preanalytiska processen från provtagning till analys. Denna lösning kan hjälpa verksamheter att möta kraven på övervakning av provtransporter enligt ackrediteringskraven från ISO 15189.

Kontaktperson: Linda Vinberg

Föredragshållare: Martin Masla/Nordisk försäljningschef, BD

Torsdag 22 sept.

Roche

Sal Rydberg

11.30-12.00 Torsdag 22 sept.

Biomarkörer i likvor och blod vid Alzheimer: användning i klinisk diagnostik och för riskprediktion.

Info kommer snart

Kontaktperson: Pia Augustsson

Föredragshållare: Kaj Blennow, professor, överläkare på sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Torsdag 22 sept.

Abbott

Konferensrum

11.30-12.00 Torsdag 22 sept.

Nya generationens automationslösning – med focus att skapa en problemfri och harmonisk arbetsmiljö

Info kommer snart

Kontaktperson: Susanne Nerf