PROGRAM

Programmet uppdateras löpande.

Programöversikt

Tisdag 20 sept.

 • Sal Rydberg
 • Från 10.30
  Registrering

 • 12.00-13.00
  Lunch i Restaurang Black & White, kaffe på maten i utställningen
 • 13.00-13.15
  Invigning
 • 13.15-15.00
  Vägen till den bästa diagnostiken
  M. Edblom , A. Jonsson Henningsson
 • 15.00-15.30
  Fika i utställningen
 • 15.30-17.00
  Lärdomar från covid-19 pandemin
  I. Zelvyte, F. Hammarskjöld K. Taxbro, J. Huynh
 • 17.00 –
  Cocktailparty i utställningen

Programöversikt

Onsdag 21 sept.

 • Sal Rydberg
 • 8.30-9.45
  Update: Hematologi
  TBA
 • Sal Konferensrum
 • 8.30-9.45
  Droganalysverksamet i en mellanstor region – möjligheter och utmaningar
  S. Shiba, A-L. Lindström, B. Monwell, C. Birath-Karlsson

09.45-10.15
Fika i utställningen

 • Sal Rydberg
 • 10.15-11.15
  TBA
 • Sal Konferensrum
 • 10.15-11.15
  Ledarskap på laboratoriet.
  A. Matussek, H. Odén Poulsen

11.15-11.30
Posterutställning och bensträckare

 • Sal Rydberg
 • 11.30-12.00
  Guldsponsor
 • Sal Konferensrum
 • 11.30-12.00
  Guldsponsor

12.00-13.00
Lunch i Restaurang Black & White, kaffe på maten i utställningen

 • Sal Rydberg
 • 13.00-14.15
  Bara ett litet stick – eller?
  T. Salo-Ek, M. Eriksson, K. Moberg, M. Althén

 • Sal Konferensrum
 • 13.00-14.15
  Värdeskapande diagnostik.
  V. Hanson, I. Zelvyte, F. von Wowern, J. Ryberg

14.15-14.30
Posterutställning och bensträckare

 • Sal Rydberg
 • 14.30-15.30
  Charmen med tarmen
  M. Rejler

 • Sal Konferensrum
 • 14.30-15.30
  Hur arbetar Laboratoriemedicin, Region Jönköping och Biomedicinska analytikerprogrammet, Jönköping University för ett fungerande samarbete.
  S. Kronberg och M. Skarstedt
  Sessionen samarrangeras av Jönköpings University och laboratoriemedicin

15.30-16.00
Fika i utställningen

 • Sal Rydberg
 • 16.00-17.00
  Biobankning
  E. Norén

 • Sal Konferensrum
 • 16.00-17.00
  TBA

18.30 –
Galamiddag

Programöversikt

Torsdag 22 sept.

 • Sal Rydberg
 • 8.30-9.45
  Laboratoriemedicin – en naturlig samarbetspartner inom vården.
  F. Ingemansson, A-L. Lindström, L. Svensson, K. Olofsson, M. Hultgren
 • Sal Konferensrum
 • 8.30-9.45
  Från karriärsteget till specialistutbildning
  M. Quttineh
  Sessionen arrangeras av IBL

09.45-10.15
Fika i utställningen

 • Sal Rydberg
 • 10.15-11.15
  Framtidens diagnostik eller framtid med diagnostiken
  TBA

 • Sal Konferensrum
 • 10.15-11.15
  SFKK symposium
  TBA

11.15-12.00
Posterutställning och bensträckare

 • Sal Rydberg
 • 11.30-12.00
  Guldsponsor
 • Sal Konferensrum
 • 11.30-12.00
  Guldsponsor

12.00-13.00
Take-away-lunch

13.15-14.15
Studiebesök på laboratoriet
Länssjukhuset Ryhov
OBS! Föranmälan krävs